Body Mind Spirit

Body Mind Spirit
Hos udviklingskonsulent Jeanette Nielsen   
                                                                                                                                                                                                          
udviklings konsulent jeanette nielsen rooggro


Body Mind Spirit tilbyder følgende behandlinger:
 • Healing
 • Coaching
 • Meditation & åndedrætsøvelser 

Behandlingerne udføres i RO&gro's lokaler på Engvej 3, Hals. 
Du kan booke tid hos Jeannette ved at kontakte Jeanette på tlf. 31185995 eller mail: medlys@gmail.com.                                                                                                                                               

Hvad er Body Mind Spirit?

Hos Body Mind Spirit vil du opleve autencitet, ro og nærvær. Jeanette tilbyder healing, coaching og meditation & åndedrætsøvelser i RO&gro's klinik i Hals. 

Jeanette startede sin egen udviklingsrejse i 2007, hvor hun startede på sin Gendai Reiki uddannelse. Jenette har arbejdet med healing, meditation og åndedræt lige siden. I 2008 tog Jeanette en NLP coach uddannelse, som gav  yderligere redskaber til Jeanettes personlige udvikling.
Efterfølgende har Jeanette taget diverse enneagramkurser, og deltager med jævne mellemrum for opfriskning.
Jeanette er ligeledes uddannet socialrådgiver, hvorfor hun er vant til at tale med mennesker og sætte sig ind i den enkeltes udfordringer.

Jeanette beskriver, at hos Body Mind Spirit tilbydes ingen quick-fix eller helbredelse, men jeg støtter dig gerne i din proces. Jeg tager altid udgangspunkt i dig og dine ønsker til udvikling. Sammen finder vi alle de værktøjer, du allerede har. Jeg er overbevist om, at vi aldrig stilles over for større udfordringer, end vi kan håndtere på det givne tidspunkt. Udfordringen kan virke uoverskuelig, og jeg vil derfor gerne støtte dig i at arbejde med de udfordringer, du ønsker. Jeg hjælper dig med at skabe ro, overblik og retning. Hos Body Mind Spirit tilbydes behandlinger, der tager udgangspunkt i krop, sind og ånd.                                                                                                                                                                                                                                                                

Behandlinger hos Body Mind Spirit:
 • Healing
 • Coaching
 • Meditation & åndedrætsøvelser 
Alle sessioner i klinikken koster 400kr.
Det er muligt at købe et klippekort til 5 gange, hvor du frit kan vælge mellem ydelserne. Ved køb af klippekort til 5 sessioner gives 10 % rabat. 5 gange koster således 1.800 kr., og betales samlet.
Du kan betale med kort, mobilepay eller kontant i klinikken.                         
                                                                                                                                                                                                                    
                                              
Healing: 
Hvad er healing?
 • Når vi taler om healing, er der flere forskellige grene inden for dette. Jeg er uddannet inden for Gendai Reiki, og er uddannet i lige linje fra Hiroshi Doi. 
 • Reiki er en metode til healing og oplysning ved brug af den universelle Reiki energi. Jeg bruger ikke min egen energi, men trækker på den universelle (og ikke-religiøse) energi. Grundlæggende kan man sige, at den reneste energi i universet er kærlighed.
 • I mine healingsessioner arbejder jeg med håndspålæggelse. Det er også muligt at arbejde med fjernhealing, hvor du er i dit eget hjem, mens jeg healer fra min praksis.
 • Nogle mærker varme og/eller kulde. Nogle ser farver og lys. Andre ser eller mærker ingenting. De fleste oplever dog ro.
 • Healing er en enestående mulighed for at arbejde med krop, sind og ånd uden at snakke. I hverdagen beskæftiger vi os aktivt ofte med den limbiske eller præfrontale del af hjernen (føle og tænkning). Ved hjælp af healing kan vi arbejde direkte med den autonome del af hjernen, som er den dybeste del - og den først udviklede. Den autonome del af hjernen er ofte kendt som “krybdyrshjernen”. Når vi arbejder direkte med den autonome del af hjernen, kommer vi hurtigere bagved følelser og tænkning, og vi kan skabe ro og ligevægt. Healing er således en non-verbal behandlingsform.
Hvordan foregår en behandling?
 • Vi har en kort indledende samtale, hvorefter healingen påbegyndes. 
 • Du ligger på briksen med tøj. Du vil blive tilbudt et tæppe, som for nogle kan være rart og trygt. 
 • Jeg healer ved håndspålæggelse. Visse steder healer jeg dog lidt væk fra kroppen.
 • Når healingen er afsluttet har vi igen en kort samtale om healingen.
 • Der er også mulighed for fjernhealing hvor du er i dit eget hjem, og jeg healer dig fra min praksis. 
 • Behandlingen vare ca. 1 time.
Hvad kan jeg bruge healing til?
 • Healing kan støtte op om den proces, du er i.
 • Healing giver ro og ofte fornyet energi. 
 • Healing nedregulerer den autonome del af hjernen. Dette hjælper til at udskille færre stresshormoner, og du vil højst sandsynligt opleve at “være” i stedet for at “gøre”.
 • Healing kan hjælpe på tankemylder og giver dig et frikvarter fra dine tanker og opgaver.
 • Healing kan være med til at bedre lidelser - der er ikke tale om helbredelse, men healingen kan både hjælpe på symptomer, men vi kan også sammen arbejde med de bagvedliggende årsager til lidelsen.
 • I behandlingerne kan vi f.eks. arbejde med stress, depression, angst, søvnproblemer, fysiske og psykiske traumer.

 

 

Coaching
Hvad er coaching?
 • Når vi taler coaching er der mange forskellige typer af coaching. Jeg er uddannet inden for NLP coaching.
 • NLP betyder Neuro Lingvistisk Programmering. Neuro er sindet og hvordan vi tænker. Lingvistisk er hvordan vi bruger sproget, og hvordan det påvirker os. Programmering er hvilke strategier, vi bruger for at nå vores mål.
 • NLP coaching er for dig, der ønsker at skabe varige forandringer i dit liv (privat og arbejdsmæssigt).
 • NLP coaching tager udgangspunkt i det unikke menneske, og jeg tror på, at hvert menneske har behov for noget særligt. Alle får derfor ikke det samme.
 • Hos Body Mind Spirit kombinerer jeg gerne NLP og enneagrammet. Det er to stærke udviklingsværktøjer, som sammen giver et optimalt udbytte i din personlige udvikling. Jeg vil derfor også bruge lidt tid på at afdække type. Dette fordi vi nogle gange indvikler os mere i det vante mønster, end at udvikle os til at tænke anderledes. 
Hvordan foregår en session?
 • Vi starter ud med at tale om, hvad du ønsker af forandring. Med forskellige teknikker får vi defineret målet.
 • Ved et forløb taler vi om dine hjemmeopgaver, og vi vender hver gang tilbage til det oprindelige mål.
 • Nogle sessioner sidder vi og taler sammen, ved andre sessioner vil vi lave stående eller siddende øvelser.
 • Sessionen varer ca. 1 time.
Hvad kan jeg bruge coaching til?
 • Coaching hjælper dig til at fastsætte mål for udvikling. Et godt mål, du kan arbejde med er specifikt, målbart, attraktivt, realistisk og tidsorienteret. Når dit mål er defineret, støtter jeg dig i at få opfyldt dit mål.
 • Du vil blive støttet i din proces, men jeg er af den overbevisning, at du selv har svarene. Med forskellige teknikker hjælper jeg dig selvfølgelig på vej. Jeg kan stille spørgsmål, men kun du har svarene.
 • I coachingsessionen tager jeg udgangspunkt i, at mennesker tænker og føler forskelligt, og vi vil sammen bruge coachingsessionerne på at udvikle dine evner til at forstå dig selv og andre mennesker.

 

 
Meditation & åndedrætsøvelser:
Hvad er meditation & åndedrætsøvelser?
  • Der findes mange former for meditation og åndedrætsøvelser - nogle kalder det også for mindfulness. Forenklet kan man sige, at meditation er, når du giver hele din opmærksomhed til én ting. Du træner derved din opmærksomhed til at rette fokus på nuet uden bedømmelse.
  • Meditation er ikke et nyt begreb, men har eksisteret i flere årtusinder. Dog er den meditative praksis blevet mere og mere kendt.
  • Meditation kan afhjælpe tankemylder og hjælper dig til at leve dit liv autentisk i overensstemmelse med dine værdier.
  • Meditation sætter fokus på “væren” i stedet for “gøren”.
  • Den meditative praksis ses i mange religioner. Hos Body Mind Spirit tages der ikke udgangspunkt i religion, og alle er derfor velkomne.
  • For at rette opmærksomheden mod det, der sker i nuet, bruger vi i meditation ofte åndedrættet.
  • Meditation (og åndedrætsøvelser) kan sammenlignes med styrketræning for hjernen. Når du træner bestemte muskler, ser du ofte en forandring over tid, fordi musklen begynder at vokse. Hjernen ændrer sig også, når man har mediteret fast et stykke tid. Forskning viser bl.a., at der er øget aktivitet i de dele af hjernen, der hedder amygdala (regulerer bl.a. frygt og ubehagelige følelser) og insula (registrerer processer i kroppen som varme, smerte, sult og åndedrætsfrekvens). Den øgede aktivitet betyder en afbalancering af følelser, frygt og kroppens processer.
Hvordan foregår en session?
  • Jeg guider dig ind i de forskellige øvelser. Vi tager udgangspunkt i 1-2 øvelser pr. session. Hvis der ønskes et længere udviklingsforløbforløb, vil vi også repetere øvelserne og evaluere fra gang til gang.
  • I sessionen lægger vi mærke til, hvad der sker i nuet - uden bedømmelse eller stillingtagen.
  • Vi afslutter sessionen med at tale om dine oplevelser, ligesom der er mulighed for afklarende spørgsmål.
  • Vi tager sammen stilling til, hvilke “hjemmeopgaver”, der giver mening i dit udviklingsforløb.
  • Sessionen varer ca. 1 time.
Hvad kan jeg bruge meditation og åndedræt til?
  • Meditation og åndedrætsøvelser kan bruges hver for sig, men kan ofte være en god kombination. Især hvis du ikke er vant til at beskæftige dig med meditation eller dit åndedræt. 
  • Ved at bringe fokus på dit åndedræt styrker du fornemmelsen af din egen krop, og du får derved lettere ved at mærke efter, hvad din krop og dit sind har brug for. 
  • Åndedrætsøvelser styrker indlæringsevnen, da det regulerer den autonome del af hjernen. Åndedrættet er en essentiel del af at være i live. At trække vejret foregår ubevidst. Ved hjælp af åndedrætsøvelser kan du skabe et skifte i den autonome del af hjernen, som bl.a. regulerer organerne. Ved at styrke åndedrættet skabes der mere ro og udskilles færre stresshormoner. Din puls bliver lavere, blodtrykket sænkes og åndedrætsfrekvensen falder.
  • Meditation og åndedrætsøvelser kan være med til at dæmpe angst - både i situationen, men også som forebyggelse.
  • Meditation og åndedrætsøvelser styrker din evne til nærvær med dig selv og andre.
  • Meditation og åndedrætsøvelser hjælper dig i den proces, du befinder dig i lige nu.
  • Du får et frikvarter fra aktiviteter og tankevirksomhed. Du vil efter sessionen møde verden mere rolig og afstemt, og du vil se verden med et nyt blik.
  • Som en positiv sidegevinst får du iltet kroppen godt igennem. Dette hjælper med at forny alle dine celler i kroppen.
Har du behov for yderligere informationer, kan du kontakte Jeanette på tlf. 31185995 eller mail: medlys@gmail.com.

De bedste hilsner 
Jeanette
 
Jeanettes uddannelser:
 • Gendai Reiki Shihan (mester) fra Nordjysk Reikiskole (2007-2012)
 • NLP coach fra NLP Aalborg (2008)
 • Enneagram master fra NLP Aalborg (2008-2011)
 • Socialrådgiver fra Aalborg Universitet (2008-2012)